شرکت پوشش طعام دنیا

آدرس:
تهران،خيابان شهيد بهشتي،خيابان سرافراز ،كوچه يازدهم،پلاك ١٠،طبقه چهارم،واحد ٢٣

تهران
تهران
١٥٨٧٦٩٦٧٣٤٥
ایران
تلفن:
٠٢١٨٨١٧٤٥٦٠
نمابر:
٠٢١٨٨١٧٤٥٠٦
موبایل:
۰۹۱۲۱۴۴۹۶۶۷