DOG REAR LEG HOCK BRACE REAR LEG WRAP (PTD003)

Dog Rear Leg Hock Brace Rear Leg Wrap (PTD003)
 بریس حمایتی مفاصل 

موارد کاربرد:

• هرگونه کشیدگی مچ پا
• جلوگیری از لنگش
• کمک به کاهش درد ناشی از کوفتگی و جراحی
• آرتریت مزمن و حاد
• ثابت نگه داشتن مچ بعد از آسیب دیدگی
• پیشگیری از ضربات و صدمات احتمالی
• به حداقل رساندن آسیب ها و ناهنجاری های مادرزادی
• مراقبت بعد از عمل جراحی
• کاهش درد
 
قابلیت شست و شوی آسان و ساخته شده از بافتی نرم که به پا آسیب نمی رساند
مواد سازنده  به کار رفته در عین محکم بودن قابلیت انعطاف پذیری زیادی دارد
سایز: محیط بالای مفصل مچ پا را اندازه بگیرید و برحسب راحتی حیوان  در نظر گرفته می شود.
 Small: 9.5 cm/ Medium: 11.5 cm/ Large: 13.5 cm/     
  X-Large:15.5 cm